Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-07-05  Blisko 1 TWh energii elektrycznej zamierza w latach 2020-21 kupić grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W jej skład weszło 113 zamawiających, obsługujących 326 instytucji. Szacunkowa wartość zamówienia to blisko 440 mln zł.
2019-07-01  GreenWay Polska zamontuje nowe ładowarki w wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych. W wyniku umowy podpisanej z GDDKiA, spółka wybuduje, a także będzie operatorem ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ach przy A4 i S8.
2019-06-28  Ponad 56 mln zł dofinansowania ze środków unijnych trafi na 15 inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w miastach i gminach woj. śląskiego. Prawie połowa tej sumy trafi do Tychów, które wymienią aż 2,2 tys. starych opraw.
2019-06-25  Rząd przyjął projekt nowej ustawy o OZE. Szybkie uchwalenie tej nowelizacji jest konieczne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla OZE, które mają pozwolić na wybudowanie źródeł o całkowitej mocy około 3,4 GW.
2019-06-19  W 2019 roku moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce może się powiększyć nawet o 1 GW, do łącznie 1,5 GW na koniec roku - ocenia Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie nt. rynku fotowoltaiki.
2019-06-19  Firma iXAR z Nysy zaprezentowała prototyp swojego samochodu, który docelowo ma być napędzany silnikiem elektrycznym o mocy do 15 kW. Firma iXar była w 2017 roku jednym z uczestników konkursu ElektroMobility Poland na prototyp auta elektrycznego.
2019-06-18  Po energii elektrycznej przyszedł czas na gaz. 21 z 41 gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię weszło w skład tworzonej po raz pierwszy przez Metropolię grupy zakupowej gazu. Wkrótce do grupy powinny dołączyć dwie kolejne gminy.

2018-11-30

Jaka przyszłość energetyki w Polsce?

fot. Pixabay

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji dokument pod nazwą “Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”. To nowa wersja planu, nad którym pracował poprzedni rząd. W sierpniu 2015 roku powstał nawet projekt “Polityki Energetycznej Polski do roku 2050”, ale prace nad nią po wyborach nie były kontynuowane. W nowym projekcie autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości perspektywa czasowa dokumentu, wbrew zaleceniom Unii Europejskiej, została natomiast skrócona o 10 lat. Oficjalnie przyczyna leży w niepewności co do technologii, jakimi będziemy dysponować w energetyce za 20 lat. Eksperci zauważają jednak, że perspektywa 2050 roku mogłaby wypaść zbyt niekorzystnie dla przemysłu wydobywczego. Do tego czasu rola węgla w polskiej energetyce miałaby być bowiem znacząco zmarginalizowana.

Oprócz samego przedstawienia założeń PEP 2040, niezwykle ciekawe wydaje się porównanie ich z zapisami dokumentu z 2015 roku, czyli PEP 2050. I tak na przykład, cel główny polityki energetycznej w 2015 roku definiowany był jako “tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych”. W nowym dokumencie celem polityki energetycznej państwa jest natomiast “bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych”.

Już na pierwszy rzut oka widać inaczej rozłożone akcenty obu strategii. W dokumencie przygotowanym przez rząd PO-PSL kluczowy jest zrównoważony rozwój sektora energetycznego, który w konsekwencji ma zagwarantować rozwój gospodarczy, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenie popytu na energię. W dokumencie rządu PiS nie pierwszy plan wysuwa się z kolei bezpieczeństwo energetyczne, jako cel sam w sobie. Znika wzmianka o zrównoważonym rozwoju, który zastąpiony zostaje koniecznością zapewnienia przede wszystkim konkurencyjności gospodarki. Dopiero w dalszej kolejności pojawia się wzmianka o efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania energetyki na środowisko. W nowej strategii pojawia się również nieobecne wcześniej odwołanie do korzystanie głównie z własnych zasobów energetycznych - w domyśle z węgla, gdyż jest to główny surowiec wydobywany w Polsce.

Jak czytamy w strategii, krajowe złoża węgla zapewniają większość zapotrzebowania energetycznego, podczas gdy krajowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego - odpowiednio 4 i 22 proc. zapotrzebowania. Z drugiej strony niedawno Eurostat ogłosił rekordowy import węgla do Polski, przede wszystkim z obszaru Federacji Rosyjskiej. Dane z października mówiły o łącznym imporcie od początku tego roku na poziomie 12,6 mln ton, czyli o 5 mln ton więcej, niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Oprócz Rosji (9 mln ton), węgiel sprowadzaliśmy między innymi ze Stanów Zjednoczonych (1,1 mln ton), Kolumbii (0,85 mln ton) i Australii (0,69 mln ton). Do końca roku import sięgnąć może aż 17 mln ton węgla. Jednocześnie spada wydobycie w krajowych kopalniach, które w 2017 roku wyniosło 66 mln ton. Tegoroczny import zaspokaja więc mniej więcej 25 proc. zapotrzebowania na węgiel.

W perspektywie roku 2030 węgiel zapewniać ma nadal 60 proc. energii. Przewiduje się, że moc elektrowni węglowych pozostanie na obecnym poziomie, wzrosną natomiast moce w innych technologiach pozyskiwania energii i zużycie energii w ogóle. Stale rozważane jest również wdrażanie czystych technologii węglowych, takich jak zgazowywanie do postaci gazu syntezowego.

Po długim namyśle rząd PiS postanowił, że jednak będzie kontynuował projekt jądrowy zapoczątkowany przez poprzedników. O ile jednak rząd PO-PSL szacował włączenie pierwszych źródeł jądrowych do miksu energetycznego już w 2025 roku, o tyle zdaniem obecnie rządzących może to nastąpić dopiero w 2033 roku. Kolejne bloki miałyby być otwierany sukcesywnie do 2043 roku. W strategii zapisana jest łącznie budowa sześciu bloków o zsumowanej mocy 6-9 tys. MW, co ma oznaczać około 10 proc. udziału w miksie energetycznym. Zdaniem dokumentu autorstwa PO-PSL miało to być 6 tys. MW i 12 proc., choć bardziej ambitny “scenariusz jądrowy” zakładał pokrycie przez atom do 2050 roku nawet 45-60 proc. zapotrzebowania na energię. Choć jednocześnie scenariusz ten został z góry odrzucony jako zbyt drogi.

Autorzy nowej strategii nie mają wątpliwości, że w perspektywie kilkunastu lat, zwłaszcza po 2029 roku, znaczna część infrastruktury wytwórczej energii zostanie wyczerpana, co przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię będzie wiązało się z zapewnieniem nowych źródeł mocy - impulsem do ich rozwoju ma być wprowadzenie rynku mocy. Przy czym za kluczowy wskaźnik determinujący wybór priorytetowych źródeł pozyskiwania energii uznano bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako pewność wytwarzania oraz dostaw.

Oddzielny rozdział w PEP 2040 poświęcony został odnawialnym źródłom energii. Wśród zalet ich wykorzystania autorzy wymieniają między innymi: dywersyfikację struktury i lokalizacji wytwarzania energii, ograniczanie uzależnienia państwa od importu paliw, możliwość wykorzystania potencjału lokalnego (w tym słabiej rozwiniętych regionów) oraz zmniejszenie negatywnego wpływu sektora energii na środowisko.

“Wzrost udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. Ogólnounijny cel na 2020 r. wynosi 20%, zaś na 2030 r. – 32% (określony w 2018 r.)” - czytamy w dokumencie.

Najwięcej emocji towarzyszy energetyce wiatrowej na lądzie. Z PEP 2040 potwierdza, że rząd chce stopniowo wygaszać najpopularniejsze obecnie źródło energii wśród OZE. Z prognoz wynika, że w 2025 roku w Polsce mielibyśmy odnotować szczyt produkcji energii z wiatru na lądzie w wysokości 16 TWh, potem zużywające się wiatraki będą stopniowo wyłączane. W ich miejsce mają pojawiać się wiatraki na morzu. W 2030 roku z morskich elektrowni wiatrowych mamy uzyskiwać już 17 TWh energii. A w 2040 roku przeszło 41 TWh. Razem z dynamicznym rozwojem fotowoltaiki ma to pozwolić spełnić polski cel udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 27 proc. w 2030 roku nawet przy braku nowych inwestycji w lądowe farmy wiatrowe.

Przypomnijmy, że inwestycje w energię wiatru na lądzie zablokowała tzw. ustawa odległościowa, która możliwość ustawienia wiatraka uzależnia od tego, czy w promieniu równym dziesięciokrotnej wysokości masztu nie znajdują się żadne zabudowania lub lasy. W praktyce oznacza to, że w Polsce budować obecnie można tylko niskie wiatraki o małych mocach. Jak podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski, odejście od farm wiatrowych na lądzie to decyzja polityczna związana między innymi z przedwyborczymi obietnicami polityków PiS.

- Dla wszystkich ekspertów jest chyba jasne, że przyszła polityka energetyczna Polski … tak naprawdę nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Transformacja sektora do 2040 i dalej, będzie bolesna i wyboista i każda strategia zawsze będzie miała swoje słabości. Tak też należy chyba odczytywać PEP 2040 – to przynajmniej jakaś koncepcja – na pewno nieidealna i swoje słabości ma także w dużej ilości - komentuje zapisy PEP 2040 prof. Krzysztof Świrski z Politechniki Warszawskiej. Ekspert podkreśla, że przywiązanie Polski do węgla zapisane w polityce energetycznej idzie na przekór zarówno strategiom unijnym, jak i prawdopodobnym ustaleniom grudniowego szczytu COP w Katowicach. - Na plus należy na pewno powiedzieć, że obecny PEP jest mimo wszystko znacznie bardziej konkretny niż poprzednie próby i można przynajmniej do niego odnieść się w sposób ekspercki - podsumowuje Świrski.

Teraz przed Polityką Energetyczną Polski do roku 2040 etap konsultacji. Do 15 stycznia można wysyłać uwagi do dokumentu poprzez specjalny formularz dostępny na stronach Ministerstwa Energii.


Jednym zdaniem

2019-07-05  Blisko 1 TWh energii elektrycznej zamierza w latach 2020-21 kupić grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W jej skład weszło 113 zamawiających, obsługujących 326 instytucji. Szacunkowa wartość zamówienia to blisko 440 mln zł.
2019-07-01  GreenWay Polska zamontuje nowe ładowarki w wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych. W wyniku umowy podpisanej z GDDKiA, spółka wybuduje, a także będzie operatorem ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ach przy A4 i S8.
2019-06-28  Ponad 56 mln zł dofinansowania ze środków unijnych trafi na 15 inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w miastach i gminach woj. śląskiego. Prawie połowa tej sumy trafi do Tychów, które wymienią aż 2,2 tys. starych opraw.
2019-06-25  Rząd przyjął projekt nowej ustawy o OZE. Szybkie uchwalenie tej nowelizacji jest konieczne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla OZE, które mają pozwolić na wybudowanie źródeł o całkowitej mocy około 3,4 GW.
2019-06-19  W 2019 roku moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce może się powiększyć nawet o 1 GW, do łącznie 1,5 GW na koniec roku - ocenia Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie nt. rynku fotowoltaiki.
2019-06-19  Firma iXAR z Nysy zaprezentowała prototyp swojego samochodu, który docelowo ma być napędzany silnikiem elektrycznym o mocy do 15 kW. Firma iXar była w 2017 roku jednym z uczestników konkursu ElektroMobility Poland na prototyp auta elektrycznego.
2019-06-18  Po energii elektrycznej przyszedł czas na gaz. 21 z 41 gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię weszło w skład tworzonej po raz pierwszy przez Metropolię grupy zakupowej gazu. Wkrótce do grupy powinny dołączyć dwie kolejne gminy.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.