Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2018-01-17  Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wydadzą 152 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekty otrzymają w sumie 101 mln zł unijnego wsparcia, które przyznał NFOŚiGW ze środków unijnych.
2018-01-15  Realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym, tj. 15 proc. do 2020 roku, nie jest zagrożona - przekonuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister energii Andrzej Piotrowski.
2018-01-15  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: „Bez rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu Polska nie wypełni zobowiązań dekarbonizacji. Nie liczymy na wsparcie finansowe, ale przygotowanie odpowiednich przepisów prawa".
2017-12-13  Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe zainstalowała prawie 3 tys. paneli fotowoltaicznych na dachach 35 należących do niej budynków. Władze spółdzielni deklarują, że zainstalowane panele PV wyprodukują rocznie łącznie 700 tys. kWh energii.
2017-12-12  Węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, ale rozwijać powinny się także OZE, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie - poinformował we swoim expose premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że pozytywnie patrzy również na energetykę jądrową.
2017-11-28  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj nowe cele odnośnie udziału energii ze źródeł OZE oraz efektywności energetycznej. Cele te wynieść mają odpowiednio 35 i 40 proc. do 2030 roku.
2017-11-28  W III kwartale 2017 r. Tauron Dystrybucja przyłączył blisko 1300 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy około 7,1 MW. Od początku roku w sieci dystrybucyjnej Taurona pojawiło się już 3010 mikroinstalacji, w większości fotowoltaicznych, o łącznej mocy 17,94.

2018-01-17

Klastry zawładnęły Polską

fot. Pixabay

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła do polskiego porządku prawnego pojęcie mikro i makro klastrów energetycznych. W myśl zapisów ustawowych, stanowią one cywilnoprawne porozumienia, w skład których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienia takie dotyczyć mają natomiast wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. Rozróżnienie na mikro i makro tyczy się natomiast obszaru funkcjonowania owego porozumienia, które nie powinno przekraczać terytorium jednej gminy lub jednego powiatu.

Takie porozumienia w nieco mniej sformalizowanej formie powstawały już wcześniej. Niejednokrotnie, także na naszym portalu, pisaliśmy już od rozmaitych grupach zakupowych umożliwiających tańsze nabycie energii przez działające wspólnie jednostki. Ta funkcja również jest dostępna w ramach klastrów, ale dochodzą do niej również inne. Stąd nie może dziwić, że niemal od razu pojawił się wysyp tego typu inicjatyw.

Jednym z pierwszy makroklastrów, jakie pojawiły się na mapie Polski był Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” zawiązany w lutym tego roku przez gminy powiatu żywieckiego skupione w Międzygminnym Związku ds. Ekologii, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz szereg spółek okołoenergetycznych i nie tylko wsypecjalizowanych w różnych działach, na przykład Beskidzka Energetyka zajmująca się obrotem energią i gazem czy Euvic Energia zajmująca się tworzeniem oprogramowania informatycznego ułatwiającego gospodarowanie energią i innymi mediami.

„Klaster ‘Żywiecka Energia Przyszłości’ działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyzny tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Stworzona sieć powiązań między podmiotami, umożliwi nieustanny rozwój w nawiązaniu do najnowszych trendów technologicznych oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego w dziedzinie energetyki i gospodarce niskoemisyjnej w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych znaczących gospodarczo krajach świata” - czytamy na stronie internetowej przedsięwzięcia.

Celem twórców klastra jest przede wszystkim uzyskanie przez region Żywiecczyzny niezależności energetycznej oraz maksymalne ograniczenie niskiej emisji. Te założenia mają zostać spełnione między innymi poprzez zintegrowane, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej, ale także inwestycje we własne źródła energii opartej na OZE.

Podobne założenia ma klaster zarejestrowany pod nazwą „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”. Jak sama nazwa wskazuje, zrzesza on samorząd powiatowy i podgliwickie gminy, w tym między innymi od lat prężnie rozwijające się energetycznie Gierałtowice, ale także dysponujące bardzo ciekawymi gruntami pod farmy wiatrowe Wielowieś i Toszek. Członkami klastra zostało również pięć lokalnych firm energetycznych, a wśród patronów naukowych znajdziemy Politechnikę Śląską, Główny Instytut Górnictwa oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli między innymi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Andrzej Pilot. Do celu, jakim jest samowystarczalność energetyczna klaster dążyć ma natomiast nie tylko poprzez budowę nowych źródeł OZE, ale również powiązanych z nimi magazynów energii. Taka strategia nie dziwi jeśli weźmiemy pod uwagę, że gliwicki klaster jest jednym z kilku w Polsce, których działalność zainaugurowała w ramach pilotażowego programu Polska Izba Magazynowania Energii.

- Klaster energetyczny dla powiatu gliwickiego to ogromna szansa na rozwój alternatywnych źródeł energii. Podmiot, który usprawni gospodarowanie energią elektryczną na naszym terenie, stwarza realną szansę na poprawę efektywności energetycznej pojedynczych obiektów. Należą do nich szkoły, przychodnie zdrowia, budynki spółdzielni mieszkaniowych, we własności sołectw i przedsiębiorstw lokalnych. Może się to przyczynić do ograniczenia kosztów energetycznych, które istotnie ważą w wydatkach na ich działalność. Klaster umożliwia też współpracę w programie prosumenckim dużych firm, w tym zakładów energetycznych. Projekt zapewnia możliwość pozyskania środków na te cele z Ministerstwa Energii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych – mówił Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący rady powiatu, cytowany przez „Nowiny Gliwickie”.

Wspomniana gmina Gietrałtowice, oprócz udziału w makroklastrze powiatu gliwickiego, powołała również swój własny mikroklaster, w ramach którego współpracuje między innymi z Jastrzębską Spółką Węglową, Instytutem Projektów i Analiz, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz spółką Control Process. W planach jest między innymi budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń. Istotny jest również fakt, że udziałowcy klastra dysponują dużymi odbiornikami energii o sterowanym profilu pracy, co pozwoli na wykorzystanie regulacyjności tych odbiorników do poprawy bilansowania klastra i świadczenia usług regulacyjnych. W ramach klastra rozwinięta ma zostać również zlokalizowana w sołectwie Paniówki wyspa energetyczna umożliwiająca awaryjne zasilanie kluczowych obiektów w tej miejscowości w odseparowaniu od zewnętrznej sieci przesyłowej. W skład tego kompleksu energetycznego wchodzi agregat kogeneracyjny, produkujący energię elektryczną i ciepło na potrzeby miejscowej szkoły oraz pływalni, na której dachu zamontowano dodatkowo kolektory słoneczne.

W działalność klastrów bardzo chętnie angażują się nie tylko lokalne samorządy i przedsiębiorstwa, ale także państwowe spółki energetyczne. Przykładowo grupa Tauron poprzez swoją spółkę Tauron Ekoenergia obecna jest obecnie w strukturach między innymi Karkonoskiego Klastra Energii rozlokowanego w okolicach Jeleniej Góry oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego „EKO”, „Brenergia” – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego, czyli miniklaster z siedzibą w Brennej w powiecie cieszyńskim, a także Klastra Energii „Zielone Podhale”, gdzie angażuje w działalność zrzeszenia między innymi dwie swoje elektrownie wodne – Olcza oraz Kuźnice – a wspólnie z powiatem tatrzańskim przymierza się do realizacji dużego projektu zatytułowanego „Zielona Elektrownia Tatry”.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Energii, obecnie w całej Polsce działa 60 mikro i makroklastrów energetycznych. Dane te pochodzą z wypełnianych przez klastry dobrowolnych ankiet, więc w praktyce ta liczba może być dużo wyższa. Dominują gminy i powiaty z południowej części kraju. Na samym tylko Podtatrzu działają, oprócz wspominanego już „Zielonego Podhala”, także współpracujące z nim mniejsze klastry Słoneczna Elektrownia Tatry, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, Zielona Generacja Nowy Targ, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego i Klaster Energii Serce Podhala. Nie brakuje jednak również inicjatyw z Kujaw, Pomorza, a nawet Suwałk. Swoje klastry powołują małe gminy wiejskie, takie ja niespełna 7-tysięczne Zalewo niedaleko Olsztyna czy niewiele większy Kurzętnik leżący w powiecie nowomiejskim; ale także średniej wielkości miasta, takie jak Toruń, gdzie działa klaster o ciekawie brzmiącej nazwie „Energia Gotyku”.

Nie ulega wątpliwości, że całą Polskę ogarnęła specyficzna klastromania. Zaproponowana przez nową Ustawę o OZE formuła związku sprawdza się bowiem zarówno jako narzędzie podejmowania nowych inicjatyw, jak również kontynuacja już realizowanych projektów na przykład związanych ze wspominanymi grupami zakupowymi. Stąd nie może dziwić duża ilość powołanych do życia w relatywnie krótkim czasie jednostek tego typu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że klastry mogą liczyć na preferencje przy kolejnych rozdaniach środków unijnych. W połowie wakacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził nabór wniosków w konkursie przeznaczonym dla klastrów, na który zarezerwowano pulę środków w kwocie 300 mln zł. Pieniądze pochodziły z poddziałania „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” ujętego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki wydać można było na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania wykorzystujących energię wiatru, biomasę, biogaz, wodę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. Kolejne 500 mln złotych wygospodarowało ze swoich środków Ministerstwo Energii, które chce wspierać starannie wyselekcjonowane, tzw. referencyjne projekty.

Ciężko oczywiście dzisiaj prorokować, ile spośród wymienionych klastrów utrzyma się dłużej przy życiu, a ile wkrótce znikną z mapy Polski lub pozostaną martwymi tworami nie prowadzącymi żadnej działalności. Część klastrów powołana została do realizacji konkretnych projektów, a po ich zakończeniu również może zostać rozwiązana. Ten rynek może więc w najbliższych latach zmieniać się bardzo dynamicznie.

- W długim okresie „klastrowanie” będzie dotyczyło większości rozproszonych źródeł energii oraz jej konsumentów. Zarządzanie tym procesem zapewne się sprofesjonalizuje i wyjdzie ponad poziom lokalny – przewiduje Aleksander Śniegocki z WiseEuropa cytowany przez „Puls Biznesu”.

Jednym zdaniem

2018-01-17  Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wydadzą 152 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekty otrzymają w sumie 101 mln zł unijnego wsparcia, które przyznał NFOŚiGW ze środków unijnych.
2018-01-15  Realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym, tj. 15 proc. do 2020 roku, nie jest zagrożona - przekonuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister energii Andrzej Piotrowski.
2018-01-15  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: „Bez rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu Polska nie wypełni zobowiązań dekarbonizacji. Nie liczymy na wsparcie finansowe, ale przygotowanie odpowiednich przepisów prawa".
2017-12-13  Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe zainstalowała prawie 3 tys. paneli fotowoltaicznych na dachach 35 należących do niej budynków. Władze spółdzielni deklarują, że zainstalowane panele PV wyprodukują rocznie łącznie 700 tys. kWh energii.
2017-12-12  Węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, ale rozwijać powinny się także OZE, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie - poinformował we swoim expose premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że pozytywnie patrzy również na energetykę jądrową.
2017-11-28  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj nowe cele odnośnie udziału energii ze źródeł OZE oraz efektywności energetycznej. Cele te wynieść mają odpowiednio 35 i 40 proc. do 2030 roku.
2017-11-28  W III kwartale 2017 r. Tauron Dystrybucja przyłączył blisko 1300 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy około 7,1 MW. Od początku roku w sieci dystrybucyjnej Taurona pojawiło się już 3010 mikroinstalacji, w większości fotowoltaicznych, o łącznej mocy 17,94.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.