Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-08-06  Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych i Państwowa Agencja Atomistyki mogą zostać objęte ustawą decentralizacyjną i przeniesione poza Warszawę. Tak wynika z raportu rządowego Międzyresortowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miast.
2019-08-05  Krakowski Holding Komunalny rozstrzygnął przetarg na długoterminowy najem samochodów elektrycznych na potrzeby urzędu miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych. 47 takich pojazdów o łącznej wartości 4,7 mln zł brutto dostarczy firma Arval.
2019-08-05  Elektomobilność wkracza na Bałtyk. Po naszym morzy rozpoczął kursowanie w pełni elektryczny prom z Danii. Prom Ellen wyposażony jest w akumulatory o pojemności 4,3 MWh i jako pierwsza tego typu jednostka nie jest wyposażony w awaryjny generator prądu.
2019-08-02  Senat bez poprawek przyjął na trwającym posiedzeniu nowelizację ustawy o OZE, a także ustawy o cenach prądu, ustawy o rekompensatach z tytułu wysokich cen energii dla firm energochłonnych oraz biopaliwach i elektromobilności.
2019-08-02  Składająca się z niemal 2000 paneli farma słoneczna powstała w miejscowości Ligotka pod Wrocławiem. Elektrownia ma moc 500 KW. Wartość inwestycji to niemal 2 mln zł. Przedsięwzięcie wsparł WFOŚiGW.
2019-07-29  Jesienią ruszy jedna z największych instalacji PV w Warszawie, która powstanie na dachu siedziby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dostarczać będzie 8 proc. zapotrzebowania na energię w budynku i wygeneruje 100 tys. zł rocznie oszczędności.
2019-07-26  „Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta też na wspólnoty mieszkaniowe; mogłoby się to stać w przyszłej kadencji rządu” - poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

2016-12-05

Prąd ma być wolny, a zadbają o to operatorzy sieci (Nowy Rynek Energii)


Komisja Europejska przyjęła i opublikowała Pakiet Zimowy, czyli projekty dyrektyw tworzących nowy unijny rynek energii, a docelowo unię energetyczną. To bardzo szeroko zakrojony plan, ale czy kraje UE są dziś gotowe na większą integrację i całkowicie nowy sposób myślenia o energetyce?

- Unia energetyczna staje się dziś domem, do którego Europejczycy już mogą się wprowadzać – zapraszał podczas publikacji pakietu Maroš Šefčovič, komisarz ds. budowy unii energetycznej.

- Jestem szczególnie dumny z wynoszącego 30% i prawnie wiążącego na poziomie UE celu w zakresie efektywności energetycznej. Dzięki niemu zmniejszy się nasza zależność od importu energii, powstaną nowe miejsca pracy, a emisja CO2 znacząco spadnie. Europa stoi u progu rewolucji czystej energii – wtórował Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii.

Wizja przedstawiona przez komisarzy to właściwie całkowita zmiana sposobu myślenia o energetyce. Motto "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" oznacza zmianę filozofii: odejście UE od scentralizowanej w dużych blokach produkcji energii i oparcie się na rozproszonych OZE. Inwestycje mają być motorem napędzającym gospodarkę.

Wyczekiwany i analizowany już od dłuższego czasu pakiet przepisów opiera się na trzech głównych filarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i konsumentach.

Zgodnie z projektem dyrektywy o wewnętrznym rynku energii elektrycznej, nowa architektura rynku jest tworzona po to, by dzięki sygnałom rynkowym, większej elastyczności rynku, dekarbonizacji i rozwojowi innowacji realizować cele klimatyczne UE na 2030 r. Unia kolejny raz deklaruje, że chce być globalnym liderem w dziedzinie redukcji emisji (jak mówił Šefčovič, chodzi o to, by UE działała jak deal maker i wyznaczała standardy, a nie tylko się do nich dostosowywała).

W centrum uwagi znajdują się konsumenci. - Zapewniamy każdemu prawo do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zużywania jej na własne potrzeby, magazynowania i/lub sprzedaży do sieci i uzyskiwanie z tego uczciwych przychodów. Chcemy pobudzać również spółdzielnie energetyczne - prezentował propozycje KE Šefčovič.

Komisja chce m.in., by konsumenci mogli łatwiej porównywać dostępne na rynku oferty - używając certyfikowanych porównywarek internetowych. Dzięki temu mają wykazywać większe zaangażowanie w kwestie energetyki i aktywniej reagować na sygnały cenowe. UE zadba też o większą przejrzystość rachunków za energię i łatwiejszą zmianę sprzedawcy. Konsumenci będą mogli będą mogli zażądać od swojego dostawcy energii montażu inteligentnego licznika ze swojego dostawcy energii. Bruksela liczy, że dzięki temu będą mieć lepszą kontrolę nad wydatkami na usługi energetyczne.

Pakiet obejmuje także szereg środków mających na celu ochronę konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Szczegóły nowego modelu rynku

W projekcie można też znaleźć zapisy, że wspólny rynek energii będzie rozwijany bez dyskryminowania któregokolwiek z wytwórców energii, za to przy wzmocnionej pozycji odbiorców, szybszym rozwoju DSR (czyli mechanizmów zarządzania popytem) oraz efektywności. Dekarbonizacja gospodarki ma się odbywać dzięki skuteczniejszej integracji OZE w systemie i ich wynagradzania na rynkowych zasadach.

Komisja zapowiada jednocześnie „ustalenie sprawiedliwych zasad wymiany energii między krajami, która wzmocni konkurencję, a przy tym uwzględni charakterystyczne cechy rynków krajowych i regionalnych”. Co to oznacza? Bruksela chce m.in. ustanowić mechanizmy kompensacyjne dla transgranicznych przepływów energii elektrycznej i ustanowić zharmonizowanych zasady kształtowania transgranicznych opłat przesyłowych i alokacji dostępnych zdolności przesyłowych na liniach transgranicznych.
Jako jeden z priorytetów KE wskazuje również wsparcie budowy wspólnego, bezpiecznego i przejrzystego rynku hurtowego energii elektrycznej. By ten cel osiągnąć, Bruksela przewiduje mechanizmy harmonizacji przepisów dotyczących wymiany transgranicznej.

Jaką wizję funkcjonowania wspólnego rynku energii przedstawia nam Komisja? Wydawałoby się, że zbiór banalnie prostych zasad. Oto niektóre z nich:
- ceny energii ustalane są na zasadach gry sił podaży i popytu,
- unika się działań, które zaburzałyby działanie sił rynkowych (popyt/podaż) oraz takich, które zniechęcałyby do budowy bardziej elastycznych, niskoemisyjnych źródeł energii oraz usztywniałyby popyt,
- konsumenci energii, zarówno indywidualni jak i biznesowi, powinni móc osobiście korzystać z okazji rynkowych i rosnącej konkurencji na rynkach detalicznych, m.in. dzięki agregowaniu popytu,
- zasady rynku wspierają dekarbonizację gospodarki poprzez umożliwienie integracji energii z OZE i tworzenie zachęt dla efektywności energetycznej,
- należy unikać barier dla transgranicznych przepływów energii elektrycznej i transakcji transgranicznych,
- zasady rynkowe przewidują współpracy regionalną tam gdzie jest efektywna,
- aktywa wytwórcze, magazyny energii i agregatory popytu uczestniczą w rynku na równych warunkach.

Wszystkie strony nie tylko przestrzegają powyższych zasad, ale dodatkowo są odpowiedzialne za utrzymywanie rynku w równowadze. A jeśli tę równowagę zaburzają, to ponoszą kary finansowe (mogą tę odpowiedzialność ponosić osobiście, lub delegować ją na strony trzecie). Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia od odpowiedzialności za bilansowanie rynku, ale tylko w odniesieniu do instalacji demonstracyjnych, OZE, czy wysokosprawnej kogeneracji do 500 kW mocy (od 2026 próg ten spadnie do 250 kW).

Kolejnym bardzo ważnym punktem zapewniającym wszystkim stronom równy udział w rynku energii jest dostęp do rynku bilansującego – bezpośrednio, lub przez agregatorów. Zasady rynku bilansującego mają uwzględniać rosnący udział zarówno OZE o zmiennym poziomie produkcji, jak i możliwość uelastyczniania popytu dzięki nowym technologiom.

Rynki bilansujące mają działać w sposób niedyskryminujący i dbać o bezpieczeństwo pracy, jednocześnie umożliwiając maksymalne wykorzystanie i efektywną alokację mocy wytwórczych wewnątrz stref. Operatorzy systemów przesyłowych mają w czasie rzeczywistym publikować stanie zbilansowania ich obszarów kontrolnych oraz o cenach, przy których rynek się równoważy.

Podsumowując, propozycje KE w zakresie integracji rynku energii idą bardzo daleko. O czym trzeba pamiętać piszemy w dalszej części artykułu WysokieNapiecie.pl

Justyna Piszczatowska, WysokieNapiecie.pl


Jednym zdaniem

2019-08-06  Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych i Państwowa Agencja Atomistyki mogą zostać objęte ustawą decentralizacyjną i przeniesione poza Warszawę. Tak wynika z raportu rządowego Międzyresortowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miast.
2019-08-05  Krakowski Holding Komunalny rozstrzygnął przetarg na długoterminowy najem samochodów elektrycznych na potrzeby urzędu miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych. 47 takich pojazdów o łącznej wartości 4,7 mln zł brutto dostarczy firma Arval.
2019-08-05  Elektomobilność wkracza na Bałtyk. Po naszym morzy rozpoczął kursowanie w pełni elektryczny prom z Danii. Prom Ellen wyposażony jest w akumulatory o pojemności 4,3 MWh i jako pierwsza tego typu jednostka nie jest wyposażony w awaryjny generator prądu.
2019-08-02  Senat bez poprawek przyjął na trwającym posiedzeniu nowelizację ustawy o OZE, a także ustawy o cenach prądu, ustawy o rekompensatach z tytułu wysokich cen energii dla firm energochłonnych oraz biopaliwach i elektromobilności.
2019-08-02  Składająca się z niemal 2000 paneli farma słoneczna powstała w miejscowości Ligotka pod Wrocławiem. Elektrownia ma moc 500 KW. Wartość inwestycji to niemal 2 mln zł. Przedsięwzięcie wsparł WFOŚiGW.
2019-07-29  Jesienią ruszy jedna z największych instalacji PV w Warszawie, która powstanie na dachu siedziby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dostarczać będzie 8 proc. zapotrzebowania na energię w budynku i wygeneruje 100 tys. zł rocznie oszczędności.
2019-07-26  „Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta też na wspólnoty mieszkaniowe; mogłoby się to stać w przyszłej kadencji rządu” - poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.