Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-10-28  Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie podpisała z polsko-węgierskim konsorcjum umowę na realizację inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Instalacja ma być oddana do użytku w maju 2020
2019-10-25  Fabryka Samochodów Elektrycznych z Bielska-Białej zaprezentowała swój w pełni elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. FSE M jest gotowy do produkcji seryjnej i ma być jednym z trzech modeli, które spółka chce wprowadzić na sprzedaży.
2019-10-25  Columbus Energy zawarł umowę generalnego wykonawstwa dla 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12,5 MW - poinformowała spółka w komunikacie. Inwestor zlecający budowę nie został póki co ujawniony. Wiadomo jedynie, że kontrakt opiewa na około 43 mln zł.
2019-10-23  "Mając na uwadze stan dzisiejszej wiedzy i obserwując to, co się dzieje, jeśli chodzi o OZE, jej magazynowanie czy małe reaktory modułowe, uważam, że na dużą energetykę jądrową nie warto stawiać" - przekonuje były prezes PGE Krzysztof Kilian.
2019-10-23  Należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos przymierza się do budowy niedużej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW. Zdaniem inwestora tego typu niedrogie i możliwe do szybciej budowy instalacje stanowić mogą realną alternatywę dla elektrowni węglowych.
2019-10-22  Według danych Ministerstwa Energii, w Polsce po trzech kwartałach 2019 roku działało ponad 106 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 685 MW. To prawie dwukrotnie więcej niż pod koniec 2018 r. Na koniec tego roku ich łączna moc może wynieść nawet 800 MW.
2019-10-21  Od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku przez dwa lata będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Z danych Urzędu Miasta wynika, że wnioski o skorzystanie ze zwolnienia podatkowego złożyło do tej pory 425 mieszkańców miasta.

2014-06-17

O rewolucji energetycznej w Katowicach


- Zmiany, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat będą nie mniejsze, niż te, które zachodziły podczas pierwszej rewolucji przemysłowej w XIX w. – tak nową doktrynę energetyczną Niemiec, tzw. Energiewende, skomentował Peter Knitsch, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Nadrenii Północnej-Westfalii. - Górny Śląsk oraz Nadrenia Północna-Westfalia, które wyrosły na pierwszej rewolucji przemysłowej, powinny również przyjąć wiodącą rolę w rewolucji, przed którą właśnie stajemy – podkreślił.

O tym, jak tego dokonać rozmawiano w zeszłym tygodniu w Katowicach podczas VI Forum Nowej Gospodarki. Impreza, która ma za zadanie służyć pobudzeniu współpracy w zakresie energetyki województw śląskiego i małopolskiego, odbywa się dwa razy do roku na przemian w Katowicach i Krakowie. Podczas ostatniej edycji gościem specjalnym Forum była delegacja z zaprzyjaźnionego ze Śląskiem niemieckiego kraju związkowego.

Nadrenia Północna-Westfalia, której sercem jest tzw. Zagłębie Ruhry, odpowiada za 30% konsumpcji energii w Niemczech, dlatego jest dla naszych zachodnich sąsiadów tak ważnym poligonem nowej doktryny energetycznej. Zagłębie Ruhry, podobnie jak Górny Śląsk, wyrosło na wydobyciu węgla kamiennego, co wciąż ma wpływ na duży udział tego surowca w miksie energetycznym oraz – co za tym idzie – wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. Aby zaradzić tym problemom Nadrenia Północna-Westfalia rozpoczęła wdrażanie Krajowej Ustawy o Ochronie Klimatu, która zakłada między innymi wymóg redukcji emisji dwutlenku węgla: o 25% do 2020 roku i o 80% do roku 2050. - Aby powstrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne kraje uprzemysłowione, takie jak Niemcy, muszą podjąć tego typu zdecydowane kroki. Przeciwko uzależnieniu od paliw kopalnych przemawia również fakt, że tego typu zasoby są już obecnie na wyczerpaniu – przekonywał minister Knitsch.

Okazuje się przy okazji, że odnawialne źródła energii mogą w przyszłości stanowić o sile nadreńskiej gospodarki. Już dziś w tym mocno uprzemysłowionym kraju związkowym działa 3,8 tys. przedsiębiorstw specjalizujących się w energetyce odnawialnej, które zatrudniają 28 tys. pracowników i generują obrót rzędu 7,5 mld euro. Zdaniem Petera Knitscha, kluczowym dla powodzenia planów zakładających między innymi całkowitą rezygnację Niemiec z energetyki jądrowej będzie zaś rozwój systemów magazynowania prądu. Dzięki temu energia pochodząca z OZE będzie dostępna bez przerw związanych z brakiem wiatru lub słońca.

W podobnym tonie wypowiadał się reprezentujący Politechnikę Śląską prof. Jan Popczyk, które podkreślał jednocześnie, że nie można o rewolucji energetycznej mówić w oderwaniu od sytuacji w kraju. - W Polsce stara energetyka ma twarz bezpieczeństwa energetycznego, a nowa energetyka, ta które budzi u nas takie kontrowersje, kojarzy się głównie z narzuconą nam unijną polityką klimatyczną. Stąd rodzi się pewien konflikt, a zadecydowanie za słabo podkreśla się fakt, że przebudowa energetyki stanowi szansę budowania istotnych przewag konkurencyjnych – analizował prof. Popczyk.

Uczestniczący w debacie przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej starali się z kolei tonować nieco te rewolucyjne zapędy przypominając, że polska energetyka bez węgla wciąż nie ma racji bytu. Prof. Tadeusz Słomka, rektor krakowskiej uczelni, wskazywał z jednej strony na zaangażowanie kierowanej przez siebie jednostki w budowę za przeszło 200 mln zł nowoczesnego Centrum Energetyki, które pomieści czterdzieści specjalistycznych laboratoriów badawczych, podkreślając jednocześnie wkład AGH w eksperymentalne projekty polegające na zgazowywaniu węgla. – Każdy rozwinięty kraj stara się zdywersyfikować wytwarzanie energii, czyli pozyskiwać ją z różnych źródeł. My również będziemy stale rozwijać udział energii odnawialnej, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast węgiel jeszcze przez długie lata pozostanie tym głównym źródłem pozyskiwania energii – przekonywał rektor Słomka, który podkreślał, że plotki o wyczerpaniu się złóż paliw kopalnych są zdecydowanie przedwczesne. Na całym świecie stale odkrywane są bowiem nowe złoża ropy czy gazu, a wraz z rozwojem technologii rozpoczynana jest również eksploatacja złóż do tej pory uważanych za nieopłacalne do wydobywania. W efekcie tego dziś potencjał wydobywczy jest znacznie większy, niż w latach 70. ubiegłego wieku, gdy po raz pierwszy zaczęto przewidywać rychły upadek górnictwa.

- Nie obrażajmy się na żaden rodzaj energii – podsumował rektor AGH. - Nie ma czegoś takiego, jak brudna energia z węgla. Nie spalamy go po prostu jeszcze tak czysto, jak powinniśmy to robić – zakończył.

Z oczywistych względów węgiel w obronę wzięły również koncerny energetyczne. – Rozwój OZE to skok cywilizacyjny w erę postindustrialną. To ogromy impuls dla innowacji, rozwoju technologii i zmian społecznych – nie miała wątpliwości Katarzyna Rozenfeld, wiceprezes Tauronu. Od razu zaznaczyła jednak, że nie da się bez negatywnych konsekwencji dla gospodarki porzucić tego potencjału energetycznego, który wypracowaliśmy w Polsce w minionych dziesięcioleciach. Michał Prażyński, reprezentujący spółkę Enea, podkreślał natomiast, że nie należy błędnie postrzegać technologii węglowych i odnawialnych źródeł energii w kategoriach konfliktu. Obie te gałęzie energetyki mogą bowiem i powinny się wzajemnie uzupełniać.

Ciekawy głos w dyskusji zabrał również Janusz Ogieło z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które w ramach racjonalizacji wydatków bieżących podjęło decyzję o zdecydowanym zainwestowaniu w odnawialną energię. Obok klasycznych instalacji, takich jak panele fotowoltaiczne zlokalizowane na zbiorniku stacji wodociągowej w Rudzie Śląskiej czy mała elektrownia wodna na Białej Przemszy w Sosnowcu, GPW prowadzi również prace nad wykorzystaniem do celów energetycznych swojej sieci wodociągowej.

Otwierający dyskusję marszałek Mirosław Sekuła trafnie zauważył natomiast, że największą szansą dla południowej Polski na to, aby wsiąść na fotel lidera zmian w energetyce jest udana współpraca. Temu celowi służyć ma między innymi wspólne dla trzech województw – małopolskiego, śląskiego i opolskiego – przedstawicielstwo w Brukseli, a także tego typu rozmowy i wynikające z nich wspólne projekty badawcze. Marszałek województwa śląskiego z satysfakcją przyznał, że taka współpraca już się odbywa, co zresztą potwierdzili inni uczestnicy dyskusji, którzy podawali konkretne przykłady kooperacji. - Dzięki tej współpracy mamy szansę zbudować takie przewagi w sektorze nowych technologii, jakich nie ma nigdzie w Polsce – podsumował Sekuła.

Jednym zdaniem

2019-10-28  Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie podpisała z polsko-węgierskim konsorcjum umowę na realizację inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Instalacja ma być oddana do użytku w maju 2020
2019-10-25  Fabryka Samochodów Elektrycznych z Bielska-Białej zaprezentowała swój w pełni elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. FSE M jest gotowy do produkcji seryjnej i ma być jednym z trzech modeli, które spółka chce wprowadzić na sprzedaży.
2019-10-25  Columbus Energy zawarł umowę generalnego wykonawstwa dla 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12,5 MW - poinformowała spółka w komunikacie. Inwestor zlecający budowę nie został póki co ujawniony. Wiadomo jedynie, że kontrakt opiewa na około 43 mln zł.
2019-10-23  "Mając na uwadze stan dzisiejszej wiedzy i obserwując to, co się dzieje, jeśli chodzi o OZE, jej magazynowanie czy małe reaktory modułowe, uważam, że na dużą energetykę jądrową nie warto stawiać" - przekonuje były prezes PGE Krzysztof Kilian.
2019-10-23  Należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos przymierza się do budowy niedużej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW. Zdaniem inwestora tego typu niedrogie i możliwe do szybciej budowy instalacje stanowić mogą realną alternatywę dla elektrowni węglowych.
2019-10-22  Według danych Ministerstwa Energii, w Polsce po trzech kwartałach 2019 roku działało ponad 106 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 685 MW. To prawie dwukrotnie więcej niż pod koniec 2018 r. Na koniec tego roku ich łączna moc może wynieść nawet 800 MW.
2019-10-21  Od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku przez dwa lata będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Z danych Urzędu Miasta wynika, że wnioski o skorzystanie ze zwolnienia podatkowego złożyło do tej pory 425 mieszkańców miasta.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.