Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

2013-08-26

NFOŚiGW: „Bez ESCO nie spełnimy unijnych wymogów”

Fot.: Wodmetal sp. z o.o.

Prawie 3,2 mld zł ma zamiar wydać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu pięciu najbliższych lat na wspieranie efektywności energetycznej. W tej puli znajdziemy przede wszystkim pieniądze na termomodernizację istniejących obiektów, ale taże 600 mln zł przeznaczone na budowę nowych domów w standardzie energooszczędnym. Efektem wydatkowanych środków ma być roczny zysk energetyczny na poziomie 3,6 GWh. Takie wyliczenia podczas IV Forum Nowej Gospodarki w Katowicach przedstawił Wojciech Stawiany, ekspert NFOŚiGW.

Pierwszym z planowanych projektów wspierania budownictwa energooszczędnego jest program LEMUR ukierunkowany na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Nabory wniosków do tego projektu ruszyć powinny w listopadzie tego roku. O pieniądze starać się mogą zarówno samorządy, jak i państwowe jednostki budżetowe, uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe. - To będzie dofinansowanie znaczne, bo sięgające 70% w zakresie prac projektowo-budowlanych. Przewidujemy również pożyczki z możliwością umorzenia w zależności od uzyskanego efektu ekologicznego – poinformował Wojciech Stawiany. Drugi z anonsowanych przez NFOŚiGW projektów skierowany jest natomiast do inwestorów indywidualnych, dla których przygotowano dopłaty do spłaty kredytów inwestycyjnych. Tutaj nabory wniosków prowadzone są w systemie ciągłym, a za ich przyjmowanie odpowiedzialne są współpracujące z funduszem banki. Budżet każdego z projektów wynieść ma 300 mln zł.

Choć pula zarezerwowana na wspieranie efektywności energetycznej może robić wrażenie, urzędnicy nie mają złudzeń, że nie pozwoli ona Polsce wypełnić wyśrubowanych zobowiązań unijnych. Stąd inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmierzająca do szukania wsparcia ze strony inwestorów prywatnych. Jak zapowiedziała szefowa funduszu, Małgorzata Skucha, chodzi o wykorzystanie modelu ESCO, czyli finansowania inwestycji przez tzw. stronę trzecią. - Chcielibyśmy sprawić, aby przy inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną możliwym źródłem finansowania były ich przyszłe efekty – zapowiedziała prezes Skucha podczas czerwcowej konferencji w Katowicach.

Skrót ESCO pochodzi z angielskiego Energy Saving Company (bądź też Energy Service Company), co w wolnym tłumaczeniu oznacza firmę zajmującą się oszczędzaniem energii. Model biznesowy funkcjonowania takich podmiotów polega na refinansowaniu inwestycji z oszczędności, które ona przynosi. Co więcej, ESCO nie tylko wykłada za użytkownika środki niezbędne do wykonania na przykład termomodernizacji, ale także może służyć ekspercką pomocą czy to na etapie przygotowania audytu energetycznego, czy też przy wyborze najlepszego projektu. Pomoc nie jest oczywiście bezinteresowna. Im lepiej zrealizowany projekt modernizacji, tym szybciej i tym większe zyski przyniesie „trzeciej stronie”. Istnieje kilka odmian finansowania w formule ESCO. Najczęściej stosowane to „umowa o efekt energetyczny”, w ramach której inwestor gwarantuje klientowi oszczędności, z których następnie spłacana jest inwestycja; oraz model BOO (Build - Operate – Own), w którym inwestycja pozostaje własnością „trzeciej strony”, a klient zobowiązany jest do zakupu od ESCO określonej usługi, czyli na przykład ogrzania mieszkania.

Brak dedykowanych rozwiązań prawnych oraz systemu zachęt sprawia, że tego typu firm na rodzimym rynku wciąż jest niewiele. Jednym z najdłużej działających i najczęściej podawanych za przykład jest powstałe w 2000 roku krakowskie Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO”, należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na stronie internetowej spółki czytamy zapewnienie, że skorzystanie z jej usług „umożliwia natychmiastową poprawę standardu, estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności pomieszczeń i urządzeń oraz zapewnia znaczącą redukcję wydatków związanych ze zużyciem energii”. Firma zajmuje się zarówno inwestycjami związanymi z oszczędzaniem elektryczności, jak również gazu i wody oraz, oczywiście, ciepła. W samym tylko 2010 roku POE ESCO zrealizowało kilkanaście inwestycji na obszarze województwa małopolskiego, w tym termomodernizację budynku gimnazjum w Krzeszowicach czy wykonanie modernizacji pieca emalierskiego w zakładach „Emalia” w Olkuszu.

Samorządy w innych województwach często ratują się natomiast współpracą z podmiotami zagranicznymi. Tak zrobił między innymi Sosnowiec, który w styczniu podpisał dziesięcioletnią umowę na zarządzanie energią elektryczną z koncernem Siemens. Na mocy tej umowy niemiecka firma do końca września zainstaluje w blisko stu miejskich budynkach – w szkołach, przedszkolach i żłobkach – urządzenia, które pozwolą obniżyć o około jedną czwartą zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Porozumienie zawarto w formie „umowy o efekt energetyczny”. - Zapłata za urządzenia następować będzie w miesięcznych ratach, co przy deklarowanym obniżeniu zużycia energii i ciepła, pozwoli nam zapłacić firmie Siemens za urządzenia z uzyskanych oszczędności. Dodatkowo w ciągu dziesięciu lat w budżecie miasta zostanie jeszcze sześć mln zł – mówił tuż po podpisaniu umowy Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego Urzędu Miasta.

Skoro Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ma wątpliwości, że bez ESCO nie uda się wypełnić surowych norm unijnych w zakresie efektywności energetycznej, to czas najwyższy aby podjąć stosowne działania zmierzające do popularyzacji tej formy inwestowania. Prezes NFOŚiGW, Małgorzata Skucha, anonsowała już w czerwcu rozmowy na szczeblu ministerialnym pomiędzy szefami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Środowiska oraz Finansów, mające na celu przekonanie wicepremiera Jacka Rostowskiego, że korzystanie przez samorządy z usług ESCO pomoże im także w utrzymaniu w ryzach zadłużenia publicznego. Zamiast kosztownych inwestycji wymagających kredytowania, gminy będą bowiem mogły opłacać modernizację swoich obiektów w dogodnych ratach. Wydaje się więc, że model finansowania inwestycji w efektywność energetyczną przez stronę trzecią ma szansę zapewnić wszechstronne korzyści.

Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.