Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-10-28  Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie podpisała z polsko-węgierskim konsorcjum umowę na realizację inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Instalacja ma być oddana do użytku w maju 2020
2019-10-25  Fabryka Samochodów Elektrycznych z Bielska-Białej zaprezentowała swój w pełni elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. FSE M jest gotowy do produkcji seryjnej i ma być jednym z trzech modeli, które spółka chce wprowadzić na sprzedaży.
2019-10-25  Columbus Energy zawarł umowę generalnego wykonawstwa dla 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12,5 MW - poinformowała spółka w komunikacie. Inwestor zlecający budowę nie został póki co ujawniony. Wiadomo jedynie, że kontrakt opiewa na około 43 mln zł.
2019-10-23  "Mając na uwadze stan dzisiejszej wiedzy i obserwując to, co się dzieje, jeśli chodzi o OZE, jej magazynowanie czy małe reaktory modułowe, uważam, że na dużą energetykę jądrową nie warto stawiać" - przekonuje były prezes PGE Krzysztof Kilian.
2019-10-23  Należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos przymierza się do budowy niedużej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW. Zdaniem inwestora tego typu niedrogie i możliwe do szybciej budowy instalacje stanowić mogą realną alternatywę dla elektrowni węglowych.
2019-10-22  Według danych Ministerstwa Energii, w Polsce po trzech kwartałach 2019 roku działało ponad 106 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 685 MW. To prawie dwukrotnie więcej niż pod koniec 2018 r. Na koniec tego roku ich łączna moc może wynieść nawet 800 MW.
2019-10-21  Od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku przez dwa lata będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Z danych Urzędu Miasta wynika, że wnioski o skorzystanie ze zwolnienia podatkowego złożyło do tej pory 425 mieszkańców miasta.

2012-09-19

Nowe regulacje dla OZE? Nie wszyscy są zadowoleni


Ustawa o odnawialnych źródłach energii to dokument, nad którym Ministerstwo Gospodarki pracuje już od dłuższego czasu i stale przesuwa termin wprowadzenia go w życie. Wpływ na to mają kontrowersje, które narosły wokół tego dokumentu. Wielu ekspertów nie pozostawia na nim bowiem suchej nitki.

Zdaniem Tomasza Chmala, partnera w kancelarii White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy, którego cytuje „Wirtualny Nowy Przemysł”, „projekt ustawy o OZE wygląda tak, jakby był pisany na kolanie, co nie wróży mu dobrze”. Prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, prezes zarządu Klastra 3x20, również cytowany przez portal wnp.pl, radzi nawet, żeby obecny projekt wyrzucić do kosza: „Ten projekt nie nadaje się do poprawienia, trzeba go napisać od nowa, a przede wszystkim sformułować dokładnie cele jakie mają zostać osiągnięte po wprowadzeniu tej ustawy”.

Falę krytyki wywołały przede wszystkim propozycje wprowadzenia tzw. współczynników korygujących, które mają różnicować przydział zielonych certyfikatów w zależności od rodzaju źródła wytwarzania. Do tej pory każda MWh energii z odnawialnych źródeł energii generowała jeden certyfikat. Teraz miałoby się to zmienić. Projekt ustawy zakłada, że współczynniki korygujące mają umożliwić Ministerstwu Gospodarki promowanie podmiotów korzystających z najbardziej pożądanych źródeł energii odnawialnej. Mocą rozporządzenia będzie można więc decydować o tym, że MWh energii – w zależności od źródła pochodzenia – będzie generować mniejszą lub większą liczbę certyfikatów. Zdaniem prof. Popczyka może się to przyczynić do destabilizacji systemu i odstraszyć przedsiębiorców chcących wejść w branżę zielonej energii. „Inwestorzy przyjmą twarde i wymagające warunki pod warunkiem, że będą one stabilne i umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie długoletnich decyzji. Określić także należy warunki wygaszania systemu wsparcia. Nie możemy przecież wiecznie dotować odnawialnych źródeł energii” – tłumaczy na łamach „Wirtualnego Nowego Przemysłu” prof. Popczyk.

Osobnym zagadnieniem jest ograniczenie dotacji dla instalacji współspalania węgla i biomasy. To również istotne zarzewie konfliktu, bo domieszkowanie produktów roślinnych jest od niedawna powszechną praktyką w wielu elektrowniach zawodowych w Polsce. Dzięki temu wielkim koncernom energetycznym udawało się wypełniać obowiązek zwiększania udziału zielonej energii w swoich energetycznych miksach i zarabiać na sprzedaży zielonych certyfikatów. Po wejściu w życie nowych uregulowań sytuacja zmieni się jednak diametralnie. Ilość certyfikatów przyznawanych za tego typu działalność zmaleje bowiem przeszło trzykrotnie, co budzi sprzeciw producentów energii. Co więcej, okres wsparcia – dla wszystkich technologii OZE przewidziany na piętnaście lat – dla współspalania ograniczony zostanie do pięciu. Docelowo w 2020 roku współspalanie zostanie więc wyłączone z grona technologii, którym przysługują zielone certyfikaty. Według prognoz Domu Inwestycyjnego BRE Banku największe państwowe koncerny energetyczne na nowej ustawie mogą stracić nawet kilkaset milionów złotych, stąd wielu ekspertów spodziewa się nawet interwencji Ministerstwa Skarbu Państwa, które będzie chciało doprowadzić do złagodzenia przepisów.

Zapisy dotyczące dotowania inwestycji w odnawialne źródła energii to jednak nie jedyne zapisy nowej ustawy, której projekt podano do publicznej wiadomości pod koniec lipca tego roku. Zakres obejmowanych przez nią zagadnień jest bardzo szeroki: od sposobów wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, poprzez reguły opracowania i realizacji krajowego planu działania oraz monitorowania rynku, aż po zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych. Ustawa wprowadza także szereg definicji, rozróżniając między innymi instalacje odnawialnych źródeł energii z uwagi na ich moc. Według zapisów omawianego aktu prawnego, o mikroinstalacji mówić można w przypadku urządzeń o mocy do 40 kW energii elektrycznej lub do 70 kW energii cieplnej lub chłodniczej. Instalacje powyżej tego progu, ale nie przekraczające mocy odpowiednio 200 i 300 kW nazywane są w ustawie małymi. To rozróżnienie jest o tyle istotne, że wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem dwóch wymienionych rodzajów instalacji, jak również urządzeń wykorzystujących biogaz nie wymaga uzyskiwania koncesji.

W nowej ustawie – w rozdziale traktującym o wspieraniu wytwarzania zielonej energii – nie brakuje również dobrze znanych przedsiębiorcom zapisów. Utrzymany zostanie między innymi nakaz wykupu od zarejestrowanego wytwórcy wyprodukowanej przez niego energii z odnawialnych źródeł. Cena każdej skupowanej w ten sposób MWh będzie natomiast ustalona poprzez rozporządzenie ministra na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Przedsiębiorcy produkujący energię z odnawialnych źródeł będą także traktowani priorytetowo przy podłączaniu do sieci przesyłowej. Co więcej, zgodnie z zapisami ustawy, przyłączenie mikroinstalacji będzie zwolnione z opłat. Dodatkowa korzyść finansowa to wyłączenie energii z odnawialnych źródeł z listy produktów akcyzowych. Przedsiębiorcy z branży OZE nie będą więc musieli płacić podatku, którego stawka wynosi obecnie 20 zł/MWh.

Mimo kontrowersji, które narosły wokół nowej ustawy, nie ulega wątpliwości, że reguluje ona wiele istotnych kwestii. Zdaniem Wojciecha Cyprycha, z kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, najistotniejsze jest zarysowanie długoletniej perspektywy wspierania energii z odnawialnych źródeł oraz dywersyfikacja form pomocy: ułatwienia proceduralne, pewność sprzedaży wytworzonej energii oraz wydawanie świadectw pochodzenia, czyli zielonych certyfikatów. Zgodnie z art. 145 projektu ustawy, miałaby ona wejść w życie 1 stycznia 2013 roku.


Jednym zdaniem

2019-10-28  Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie podpisała z polsko-węgierskim konsorcjum umowę na realizację inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Instalacja ma być oddana do użytku w maju 2020
2019-10-25  Fabryka Samochodów Elektrycznych z Bielska-Białej zaprezentowała swój w pełni elektryczny, lekki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony. FSE M jest gotowy do produkcji seryjnej i ma być jednym z trzech modeli, które spółka chce wprowadzić na sprzedaży.
2019-10-25  Columbus Energy zawarł umowę generalnego wykonawstwa dla 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12,5 MW - poinformowała spółka w komunikacie. Inwestor zlecający budowę nie został póki co ujawniony. Wiadomo jedynie, że kontrakt opiewa na około 43 mln zł.
2019-10-23  "Mając na uwadze stan dzisiejszej wiedzy i obserwując to, co się dzieje, jeśli chodzi o OZE, jej magazynowanie czy małe reaktory modułowe, uważam, że na dużą energetykę jądrową nie warto stawiać" - przekonuje były prezes PGE Krzysztof Kilian.
2019-10-23  Należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos przymierza się do budowy niedużej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW. Zdaniem inwestora tego typu niedrogie i możliwe do szybciej budowy instalacje stanowić mogą realną alternatywę dla elektrowni węglowych.
2019-10-22  Według danych Ministerstwa Energii, w Polsce po trzech kwartałach 2019 roku działało ponad 106 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 685 MW. To prawie dwukrotnie więcej niż pod koniec 2018 r. Na koniec tego roku ich łączna moc może wynieść nawet 800 MW.
2019-10-21  Od 2020 r. ogrzewane w sposób ekologiczny domy jednorodzinne w Rybniku przez dwa lata będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Z danych Urzędu Miasta wynika, że wnioski o skorzystanie ze zwolnienia podatkowego złożyło do tej pory 425 mieszkańców miasta.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.