Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-09-24  Energa Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawę blisko 500 tys. liczników zdalnego odczytu. Ich montaż rozpocznie się w przyszłym roku - poinformowała spółka. Obecnie Energa eksploatuje około 1,5 mln takich liczników.
2021-09-23  Około połowy ciepła, jakie będzie wytwarzać Elektrociepłownia Krosno, ma pochodzić ze spalania odpadów. Właśnie podpisano umowę na budowę instalacji, która będzie kosztować około 130 milionów złotych. Blok energetyczny ma spalać 22 tys. ton odpadów roczni
2021-09-22  Gmina Opole Lubelskie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na typu led. Za ponad 3,8 mln zł wymienione zostanie prawie 2,5 tysiąca lamp, co ograniczy zużycie energii o ok. 70 proc.
2021-09-21  Brzesko jest pierwszą gminą, która skorzysta z programu „Stop Smog” na nowych zasadach Brzeskie inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln zł mają objąć 20 niskoemisyjnych przedsięwzięć. NFOŚiGW rozpatruje już jednak wnioski kilkunastu kolejnych gmin.
2021-09-17  Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp zakończyły koszalińskie wodociągi. Inwestycję o wartości blisko 3,5 mln zł spółka w całości sfinansowała z własnych środków.
2021-09-13  "Ceny emisji dwutlenku węgla rosną, w związku z tym trzeba się spodziewać, że energia będzie musiała więcej kosztować" - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
2021-09-09  W ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu - poinformował NFOŚiGW. Dodano, że wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł, z czego wypłacono beneficjentom 1,9 mld zł.

2019-12-27

Wsparcie dla prosumentów niejedno ma imię

infografika: NFOŚiGW

- Obowiązujący system wsparcia dla prosumentów pozwala na zwrot inwestycji w odnawialne źródła energii w 5-6 lat. – ocenia Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brzmi optymistycznie. Co jednak kryje się pod określeniem “obowiązujący system wsparcia”? Szef NFOSiGW wskazuje na takie działania jak ulga termomodernizacyjna, system rozliczeń z operatorem sieci dystrybucji oraz program “Mój Prąd”.

Ulga termomodernizacyjna w Polskim systemie podatkowym pojawiła się z początkiem tego roku, a wprowadzona została poprzez nowelizacje Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które uchwalone zostały 9 listopada 2018 roku. Zgodnie z art. 26h ustawy o PIT “podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku […] wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku […] które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”. Tak rozumiana kwota odliczenia dla jednego podatnika nie może jednak przekroczyć 53 tys. zł i to niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości i realizowanych inwestycji. Spod ulgi wyłączone są natomiast sumy dotacji pozyskanych od NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, a także zrefundowane na innych zasadach. Nie wolno również naliczyć ulgi od kosztów, które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub wykorzystane przy innych ulgach. Jeśli natomiast odliczenie jest wyższe niż płacony przez inwestora podatek, to ulgę można rozłożyć na sześć kolejnych lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Rozwoju, do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej – wbrew powszechnemu rozumieniu termomodernizacji wyłącznie jako ociepleniu ścian budynku czy wymiany okien – uprawnia cały szereg różnorodnych inwestycji, w tym między innymi zakup kotłów gazowych i olejowych oraz zbiorników do nich, przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainstalowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, a także budowa instalacji ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej. Termomodernizacja jest więc zgodnie z ustawą rozumiana bardzo szeroko i obejmuje również wymianę lub zakup źródeł ciepła oraz instalacji wewnątrz budynku. Co więcej, pod ulgę termomodernizacyjną podciągnąć można również szereg usług, takich jak wykonanie audytu energetycznego, wykonanie analizy termograficznej budynku, stworzenie projektu budowlanego dla inwestycji termomodernizacyjnej czy wreszcie realizację zasadniczych prac budowlanych i instalacyjnych.

Zachętą dla prosumentów, czyli – zgodnie z ustawą - odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej na podstawie umów kompleksowych, wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, jest również prosty system rozliczania wyprodukowanych nadwyżek energii. Póki magazyny energii wciąż nie są jeszcze codziennością, problemem prosumentów pozostaje zbilansowanie podaży i popytu na wytwarzaną na własne potrzeby energię. Szczególnie dotyczy to energii fotowoltaicznej, którą z największą efektywnością pozyskuje się latem i w ciągu dnia, a najwięcej zużywa zimą oraz po zmroku. Aby uwolnić prosumentów od bólu głowy z tym związanego ustawa przewiduje możliwość oddania nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej, a następnie odliczenia zysku z tej operacji od rachunku za prąd pobrany z sieci. Tzn. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury, obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2016 roku. Aby korzystać z tej formy rozliczenia potrzebna jest umowa z operatorem sieci dystrybucyjnej oraz dwukierunkowy licznik energii, mierzący zarówno energię pobraną, jak i oddaną do sieci. Dzięki temu, że energię przekazaną do sieci można rozliczać w okresie roku od jej wyprodukowania możliwe jest nie tylko bilansowanie w ten sposób dobowego zużycia energii, ale także całorocznego, czyli wspomnianej górki produkcji w lecie i zimowej doliny, gdy jednocześnie rośnie zużycie energii.

Ze względu na koszty działalności dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego oraz z uwagi między innymi na naturalne straty energii podczas jej przesyłu, net-metering przewiduje wymianę energii w stosunku 1 – 0,8 dla instalacji do 10 kW oraz 1 – 0,7 dla instalacji powyżej 10 kW. Przeciętna mikroinstalacja energetyczna w Polsce ma mniej, niż 7 kW mocy, co pokazuje, że większość prosumentów ma szansę załapać się na korzystniejszy kurs wymiany.

Nowością wśród zachęt do inwestowania w mikroinstalacje prosumenckie jest program “Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skierowany do osób chcących wytwarzać na własne potrzeby energię ze słońca. Aplikować do programu mogą osoby spełniające definicję prosumenta, które dysponują nową instalacją o mocy od 2 do 10 kW przeznaczoną na cele mieszkaniowe i wykonaną nie wcześniej, niż 23 lipca 2019 r. oraz mają podpisaną kompleksową umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Pierwszy nabór do tego programu zakończył się 20 grudnia. Wnioski zbierane były od 30 sierpnia, a popularność programu rosła wręcz lawinowo. Jak poinformował Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w pierwszym dniu obowiązywania programu wpłynęło raptem 16 wniosków o dofinansowanie. Tymczasem pod koniec naboru każdego dnia do NFOŚiGW spływało nawet po 1,5 tys. aplikacji. Łącznie podczas pierwszego naboru odnotowano około 17, 5 tys. wniosków na łączną kwotę 90 mln zł obejmujące instalacje o łącznej mocy 100 MW. Liderami pod względem liczby złożonych wniosków są oczywiście największe województwa, czyli mazowieckie i śląskie, ale z bardzo dobrej strony pokazały się też mniejsze ośrodki - przede wszystkim Małopolska i Podkarpacie oraz Wielkopolska.

Rozpoczęcie kolejnego naboru zaplanowane jest na 13 stycznia 2020 roku. Należy jednak spodziewać się, że naborów w programie będzie jeszcze co najmniej kilka. Póki co rozdysponowano bowiem mniej niż 10 proc. wartości programu, która ustalona została na 1 mld zł. Prognozuje się, że docelowo “Mój Prąd” obejmie 200 tys. prosumentów i zapewni dodatkowe 2,4 GW mocy pozyskiwanej z OZE, co oznaczałoby podwojenie polskiego potencjału w tym, sektorze.

Co chyba najistotniejsze, zdaniem ekspertów bycie prosumentem już wkrótce nie będzie wymagało dotacji i zachęt, gdyż stanie się ekonomicznie opłacalne. - Ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy mogę powiedzieć, że OZE jest już najtańszym źródłem energii i będzie jeszcze taniej. Za 15 lat budowa OZE nie będzie wymagać wsparcia finansowego, czas gra na nich korzyść. – przekonuje dyrektor Piotr Czopek.

Jednym zdaniem

2021-09-24  Energa Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawę blisko 500 tys. liczników zdalnego odczytu. Ich montaż rozpocznie się w przyszłym roku - poinformowała spółka. Obecnie Energa eksploatuje około 1,5 mln takich liczników.
2021-09-23  Około połowy ciepła, jakie będzie wytwarzać Elektrociepłownia Krosno, ma pochodzić ze spalania odpadów. Właśnie podpisano umowę na budowę instalacji, która będzie kosztować około 130 milionów złotych. Blok energetyczny ma spalać 22 tys. ton odpadów roczni
2021-09-22  Gmina Opole Lubelskie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na typu led. Za ponad 3,8 mln zł wymienione zostanie prawie 2,5 tysiąca lamp, co ograniczy zużycie energii o ok. 70 proc.
2021-09-21  Brzesko jest pierwszą gminą, która skorzysta z programu „Stop Smog” na nowych zasadach Brzeskie inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln zł mają objąć 20 niskoemisyjnych przedsięwzięć. NFOŚiGW rozpatruje już jednak wnioski kilkunastu kolejnych gmin.
2021-09-17  Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp zakończyły koszalińskie wodociągi. Inwestycję o wartości blisko 3,5 mln zł spółka w całości sfinansowała z własnych środków.
2021-09-13  "Ceny emisji dwutlenku węgla rosną, w związku z tym trzeba się spodziewać, że energia będzie musiała więcej kosztować" - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
2021-09-09  W ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu - poinformował NFOŚiGW. Dodano, że wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł, z czego wypłacono beneficjentom 1,9 mld zł.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.